tresc

Zamawianie pilota przez internet

Pierwsze logowanie

W celu uzyskania dostępu do usługi polegającej na zamawianiu pilota drogą internetową, prosimy o przesłanie stacji pilotowej następujących danych: nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy. W odpowiedzi zostaną Państwu wysłane: nazwa użytkownika oraz hasło jednorazowe.

Za pomocą tych danych należy zalogować się, zmienić hasło jednorazowe na własne i ... czekamy na Wasze zamówienia.

stacja@szczecinpilot.pl

Instrukcja zamawiania pilota przez internet

Obsługa programu jest prosta i intuicyjna; instrukcja jest "na wszelki wypadek".

1. Po zalogowaniu otwiera się MENU, w którym klikamy na ZAMAWIANIE PILOTA.

2. Otwiera się LISTA ZAMÓWIEŃ agenta (każdy ma swoją stronę), na której klikamy na DODAJ ZGŁOSZENIE.

3. Otwiera się okienko, w które wpisujemy nazwę statku (może być jedynie pierwsza litera jego nazwy) i klikamy DALEJ.

4. Otwiera się zakładka WYBIERZ STATEK

a) wybieramy statek poprzez kliknięcie na niego i wypełniamy okienko SKĄD-DOKĄD (trasa i czas rozpoczęcia usługi pilotowej). Klikamy DODAJ,

b) jeżeli statku nie ma w bazie danych, to wybieramy kliknięciem DODAJ NOWY STATEK, wypełniamy okienko z danymi statku, klikamy DODAJ, wypełniamy okienko SKĄD-DOKĄD (trasa i czas), klikamy DODAJ.

Uwagi do okienka z danymi statku:
  • GT - GT międzynarodowe,
  • L - długość największa wyrażona w metrach (np. 135,45),
  • B - szerokość największa wyrażona w metrach (np. 23,15),
  • T - zanurzenie na markę letnią w wodzie morskiej (np. 7,34 lub 6,255),
  • V - wypełnia się automatycznie.

Podawanie wartości B i T nie jest obowiązkowe.
Miejsca obsadzania i zdejmowania pilotów "Reda" i "Reda 3" (statki z/do morza) znajdują się w katalogu Świnoujście.
W rubryce "Czas", po wpisaniu godziny można dodać status:"AWIZO" lub "ZAM" stosownie do rodzaju zamówienia.
Na przykład: 23:00 AWIZO lub 22:00 ZAM

5. Ukazuje się LISTA ZAMÓWIEŃ, na której pojawia się zamówiony statek. Na tej liście rubryka Status jest pusta.

6. Po przyjęciu zlecenia przez dyspozytora stacji pilotowej, w rubryce Status ukaże się napis: PRZYJĘTE PRZEZ DYSPOZYTORA.

7. Po wystawieniu kwitu pilotowego, w rubryce Status pojawia się napis PILOT WYSŁANY.

Uwaga:
  • odwołania pilota zamówionego drogą elektroniczną lub jakiekolwiek zmiany w zamówieniu można dokonać tylko telefonicznie.
menu